Piętro

Liczba pokoi

Status mieszkania

Powierzchnia użytkowa

20m230m2

Cena

380  000757  000
17
zajęte
17

Powierzchnia z antresolą:

39.31 m2

Powierzchnia użytkowa:

25.87 m2

Pokoje:

1

Piętro:

I piętro

Kierunki świata:

SE

16
zajęte
16

Powierzchnia z antresolą:

50.99 m2

Powierzchnia użytkowa:

29.20 m2

Pokoje:

1

Piętro:

I piętro

Kierunki świata:

NE

15
zajęte
15

Powierzchnia z antresolą:

40.22 m2

Powierzchnia użytkowa:

25.58 m2

Pokoje:

1

Piętro:

I piętro

Kierunki świata:

NE

14
zajęte
14

Powierzchnia z antresolą:

42.82 m2

Powierzchnia użytkowa:

27.18 m2

Pokoje:

1

Piętro:

I piętro

Kierunki świata:

NE

13
zajęte
13

Powierzchnia z antresolą:

44.36 m2

Powierzchnia użytkowa:

26.95 m2

Pokoje:

1

Piętro:

I piętro

Kierunki świata:

NE

12
zajęte
12

Powierzchnia z antresolą:

51.68 m2

Powierzchnia użytkowa:

31.47 m2

Pokoje:

1

Piętro:

I piętro

Kierunki świata:

NW

11
zajęte
11

Powierzchnia z antresolą:

40.77 m2

Powierzchnia użytkowa:

26.12 m2

Pokoje:

1

Piętro:

I piętro

Kierunki świata:

SW

10
zajęte
10

Powierzchnia z antresolą:

42.31 m2

Powierzchnia użytkowa:

27.03 m2

Pokoje:

1

Piętro:

I piętro

Kierunki świata:

SW

Aby zamknąć to okno, kliknij w dowolne miejsca poza nim lub w czarny krzyżyk w prawym górnym rogu.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę PPUiH Agrobex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 7, moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, w celu marketingu inwestycji i mieszkań znajdujących się w ofercie spółek z Grupy AGROBEX, w tym nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty, przesyłania mi informacji handlowych o ofercie mieszkaniowej i inwestycjach realizowanych przez PPUiH Agrobex Sp. z o.o.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PPUiH Agrobex Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 7, KRS: 0000075908 REGON: 001329794, NIP: 7810020446, e-mail: agrobex@agrobex.pl

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1a RODO (tj. Pana/Pani zgody) w celu marketingu inwestycji i mieszkań realizowanego przez PPUiH Agrobex Sp. z o.o. za pomocą usług elektronicznych oraz numeru telefonu komórkowego. Odbiorcami danych mogą być pracownicy administratora, a także inne spółki z Grupy AGROBEX.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W dowolnym czasie może Pani/Pan wycofać oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone na rzecz Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty, przesłania informacji handlowych, przeprowadzania czynności marketingowych. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, po uprzednim otrzymaniu przez Panią/Pana zgody, jednakże nie będzie to wobec Pani/Pana wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację; profilowanie danych osobowych przez Administratora polegać może na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny zainteresowań oraz prognozy preferencji w zakresie informacji handlowych, które chcielibyśmy Państwu przesyłać w ramach udzielonej zgody.

Podmioty z Grupy AGROBEX posiadają zróżnicowaną ofertę inwestycji, dlatego podane dane osobowe będą udostępniane do spółek z Grupy AGROBEX – wszystkie z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 7 – wyłącznie w celach odpowiedniego przygotowania oferty.

Aby zamknąć to okno, kliknij w dowolne miejsca poza nim lub w czarny krzyżyk w prawym górnym rogu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka GN MANAGEMENT HOLDING spółka z o.o. sp.k., ul. Bolesława Krysiewicza 9, 61-825 Poznań.
 
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i udzielonej zgody.
 
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia informacji handlowej, skierowanie odpowiedzi mailowej dotyczącej informacji handlowej oraz wysłanie informacji reklamowych na Pani/Pana adres e-mail.
 
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pan/Pana zgoda. Odbiorcami danych mogą być: spółka GN MANAGEMENT HOLDING spółka z o.o. sp.k.,pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy spółki GN MANAGEMENT HOLDING spółka z o.o. sp.k., oraz podmioty zajmujące się obsługa informatyczną administratora danych.
 
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia inwestycji i sprzedaży wszystkich mieszkań, ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego tj. przez okres 3 lub 10 lat zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego.
 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem pod adresem e-mail:office@gn-group.pl
 

Aby zamknąć to okno, kliknij w dowolne miejsca poza nim lub w czarny krzyżyk w prawym górnym rogu.

Treść zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) w stosunku do podanego przeze mnie adresu e-mail, numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego w zakresie nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty przez PPUiH Agrobex Sp. z o.o. Zgoda ma charakter dobrowolny.

Aby zamknąć to okno, kliknij w dowolne miejsca poza nim lub w czarny krzyżyk w prawym górnym rogu.

Treść zgody na wysyłkę informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PPUiH Agrobex Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością informacji handlowych drogą elektroniczną w celu nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty, wysyłania informacji handlowych na podany przeze mnie numer telefonu, adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Zgoda ma charakter dobrowolny.