Olbrachta 24 – wśród najlepszych apartamentowców w Polsce wg Polityki

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że inwestycja Olbrachta 24 została wyróżniona  przez magazyn Polityka i znalazła się w gronie najlepszych apartamentowców w Polsce.

Link do artykułu tutaj: Urok małych liczb, najlepsze polskie apartamentowce

“Budynek przy ul. Olbrachta został zaprojektowany z myślą o osobach szukających mieszkań w centrum miasta o wyjątkowym układzie.

Strefa dzienna z salonem i kuchnią została zlokalizowana na niższym poziomie mieszkania, natomiast część nocna znajduje się powyżej, na antresoli. Obie strefy połączone są dużym otwarciem na wysokość 6m, dające wrażenie nieograniczonej przestrzeni.

Duże otwory okienne na obu poziomach każdego mieszkania ułożone są w formie szachownicy, zapewniając równomierne doświetlenie wnętrza. Kadrują także otwarcia widokowe dla 50% ścian zewnętrznych mieszkań, jednocześnie chroniąc prywatność w przestrzeniach tego wymagających. Na przedłużeniu przeszkleń dolnych poziomów w każdym mieszkaniu zlokalizowane zostały balkony, w oparciu o konsekwentny modułowy układ bryły budynku.” (POLE Architekci)

Aby zamknąć to okno, kliknij w dowolne miejsca poza nim lub w czarny krzyżyk w prawym górnym rogu.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę PPUiH Agrobex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 7, moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, w celu marketingu inwestycji i mieszkań znajdujących się w ofercie spółek z Grupy AGROBEX, w tym nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty, przesyłania mi informacji handlowych o ofercie mieszkaniowej i inwestycjach realizowanych przez PPUiH Agrobex Sp. z o.o.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PPUiH Agrobex Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 7, KRS: 0000075908 REGON: 001329794, NIP: 7810020446, e-mail: agrobex@agrobex.pl

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1a RODO (tj. Pana/Pani zgody) w celu marketingu inwestycji i mieszkań realizowanego przez PPUiH Agrobex Sp. z o.o. za pomocą usług elektronicznych oraz numeru telefonu komórkowego. Odbiorcami danych mogą być pracownicy administratora, a także inne spółki z Grupy AGROBEX.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W dowolnym czasie może Pani/Pan wycofać oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone na rzecz Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty, przesłania informacji handlowych, przeprowadzania czynności marketingowych. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, po uprzednim otrzymaniu przez Panią/Pana zgody, jednakże nie będzie to wobec Pani/Pana wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację; profilowanie danych osobowych przez Administratora polegać może na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny zainteresowań oraz prognozy preferencji w zakresie informacji handlowych, które chcielibyśmy Państwu przesyłać w ramach udzielonej zgody.

Podmioty z Grupy AGROBEX posiadają zróżnicowaną ofertę inwestycji, dlatego podane dane osobowe będą udostępniane do spółek z Grupy AGROBEX – wszystkie z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 7 – wyłącznie w celach odpowiedniego przygotowania oferty.

Aby zamknąć to okno, kliknij w dowolne miejsca poza nim lub w czarny krzyżyk w prawym górnym rogu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka GN MANAGEMENT HOLDING spółka z o.o. sp.k., ul. Bolesława Krysiewicza 9, 61-825 Poznań.
 
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i udzielonej zgody.
 
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia informacji handlowej, skierowanie odpowiedzi mailowej dotyczącej informacji handlowej oraz wysłanie informacji reklamowych na Pani/Pana adres e-mail.
 
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pan/Pana zgoda. Odbiorcami danych mogą być: spółka GN MANAGEMENT HOLDING spółka z o.o. sp.k.,pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy spółki GN MANAGEMENT HOLDING spółka z o.o. sp.k., oraz podmioty zajmujące się obsługa informatyczną administratora danych.
 
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia inwestycji i sprzedaży wszystkich mieszkań, ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego tj. przez okres 3 lub 10 lat zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego.
 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem pod adresem e-mail:office@gn-group.pl
 

Aby zamknąć to okno, kliknij w dowolne miejsca poza nim lub w czarny krzyżyk w prawym górnym rogu.

Treść zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) w stosunku do podanego przeze mnie adresu e-mail, numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego w zakresie nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty przez PPUiH Agrobex Sp. z o.o. Zgoda ma charakter dobrowolny.

Aby zamknąć to okno, kliknij w dowolne miejsca poza nim lub w czarny krzyżyk w prawym górnym rogu.

Treść zgody na wysyłkę informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PPUiH Agrobex Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością informacji handlowych drogą elektroniczną w celu nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty, wysyłania informacji handlowych na podany przeze mnie numer telefonu, adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Zgoda ma charakter dobrowolny.